Aikido Kenkyukai Praha

Budo: Aikido, Jodo, Kashima no Tachi

Vedoucí dojo: Miroslav Kodym 6.dan Aikikai

*


Kashima jingu v prefektuře Ibaraki je jednou ze dvou svatyní shinto zasvěcených bojovým uměním a školám japonského šermu. Původ škol z Kashimy sahá do dávnověku a vztahuje se k rituálnímu exorcismu (harai no tachi) založenému na manipulaci s mečem na počest boha uctívaného svatyní. Podle legendy Kuninatsu no Mahito (7. stol.) vyvinul bojové umění známé jako Kashima-no-tachi (meč z Kashimy) s technikami přesahujícími fyzický boj a vytvořenými v duchu absolutní nestrannosti a morální spravedlnosti. Matsumoto Bizen no kami (přelom 15. a 16. stol.), žák zakladatele školy Tenshin Shoden Katori Shinto ryu, se inspiroval mečem z Kashimy a vytvořil techniku Ichi no tachi (jeden meč). Tato formální linie je základem tří tradičních (i když „modernějších“) koryu, které dnes nesou název svatyně a působí hlavně v Japonsku: Kashima Shin ryu (KSR), Kashima Shinden Jiki Shinkage ryu a Kashima Shinto ryu. Každá z těchto linií rozvíjí principy Kashima no Tachi, ale zachovává si své základní jádro jako koryu bujutsu.
Počátkem 20. století Kunii Zenya (1894-1966), shihanke 18. generace školy KSR, dále rozvinul principy této tradiční ryuha a zvláště po 2. světové válce usiloval o oživení klasické disciplíny bujutsu do formy budo. Jeho myšlenky převzal do své výuky i jeho žák sensei Minoru Inaba, který vyučoval principy Kashima no tachi v 60. letech i mnoho cizinců, kteří studovali aikido v Japonsku a později začal jezdit i na stáže po Evropě. Vliv meče z Kashimy je tak přítomen ve výuce mnoha evropských učitelů aikido, i když jejich výuka nebyla zcela systematizována jako samostatná škola kenjutsu.
Kashima no Tachi stále dodržuje tradice koryu tak, aby byly zvládnuty jako živé, dynamické a efektivní budo, klade důraz nejdříve na koordinaci těla, pak kultivaci ducha a lidství, nakonec pak porozumění tvořivým fenoménům vesmíru. Cvičí se především série kata ve dvojicích s těžkým dřevěným bokuto a fukuroshinaiem (bambusový shinai jako v kendo potažený kůží). Katy doplňuje cvičení s ostrým mečem (shinken) ve formách battojutsu v mistrovském provedení se katy cvičí se shinkenem.

Kashima no tachi & dojo Aikido Kenkyukai Praha je od r. 2012 členem International Shiseikan Budo Association (ISBA).
Miroslav Kodym studoval Kashima no Tachi pod vedením učitelů:
Mezzo Gildo (od r. 1990), Minoru Inaba (od r. 2012), Takashi Araya (od r. 2014) a Tetsuya Udagawa (dnes).