ARS DIMICATORIA

francouzský fleret a soubojový kord, italská vojenská šavle, bodák a další chladné zbraně

Vedoucí: maître d’armes Leonid Křížek